top of page
Subaru WRX STI ( 冷氣維修保養)
 • Subaru WRX STI ( 冷氣維修保養)

  夏日炎炎,冇左冷氣點搞

  揸過黎檢查後冷氣泵支支支響到不得了,軚泵響及漏油嚴重,軚壺回油喉漏油,哇佬冚膠邊濕哂,水箱滲水嚴重。

  💯今日一次過換哂整好佢

  Pls WhatsApp: 9886 3685

   bottom of page