top of page
WhatsApp Image 2022-01-07 at 8.30.45 PM.jpeg
logo nono .png

飄移課程

飄移同樂日

費用全免

2022年1月23日

合適參與人仕: 想深入了解飄移運動朋友

活動內容:

1.講解及體驗實質飄移運動

2.介紹不同類型適合飄移車種

3.體驗飄移試乘

4.飄移試駕 (名額需抽籤)

4.車手分享

5.飄移改裝認知

6.講解可持續發展配套

名額有限 whatsapp 留位 ( +852 9886 3685 )

 

 

場地: MS Automobile

賽車及專業車手 由 TZXRG 車隊提供

*只招待 WHH Auto及 CARSHOW 現有客戶*

bottom of page