top of page
Subaru WRX STI 7代
 • Subaru WRX STI 7代

  日版2002年 Subaru Wrx Sti 7代 已有環保信可出牌

  3.5分車 138000km

  稅金3萬零蚊

  Ej20引擎

  已更換嘩佬冚膠邊,火咀及機油保養。

  直版

  車底乾爽冇銹

  Whatsapp:9886 3685

   bottom of page